23.11.21

 Piedrujas PB aptaujas anketa bibliotēkas lietotājiem: https://forms.gle/ZKCppoxvK88amyLw7

Aptaujā piedalījās 31 respondenti. Aptaujas anketas darbības laiks 2021. gada 15. septembris – 15. oktobris. Apkopotās atbildes katram anketas jautājumam uzrādītas procentu, kā arī skaitļu veidā. Aizpildot anketu, uz atsevišķiem jautājumiem lietotājiem tika dota iespēja izvēlēties vairākas atbildes. Patīkami, ka lielākā daļa atbilžu sniedzēju ir darbspējīgā vecumā un zināma daļa ir jauniešu vecuma respondenti. Patīkami ka bibliotēkas pakalpojumus izmanto un par to interesējas dažāda vecuma klienti.

https://docs.google.com/document/d/1JKQOQOXW5PSrIEm6g7B61HAp0NgrI_WaGsdaSAnKOUU/edit#

Paldies visiem par atsaucību, atklātību un veltīto laiku!

Kopā mēs varam izvērtēt Piedrujas bibliotēkas pakalpojuma nozīmi, kura apmierina lietotāja vajadzības, kā arī izprast sniegtā pakalpojuma trūkumus un nepilnības!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru