19.01.19


    
LASĪSIM! DRAUDZĒSIMIES! RUNĀSIMIES!Šodien Piedrujas bibliotēkā svētki grāmatai, lasīšanai un ekspertiem!
 Te pulcējas visi tie, kuri ārpus citām nodarbībām un vaļaspriekiem prata un spēja atlicināt laiku lasīšanai! 
Paldies visiem!

12.01.19
    12. janvārī Piedrujas bibliotēkā bija pulcējušies aktīvākie bērni uz radošo darbnīcu, 
kur katrs centās izveidot skaistāku ziedu no papīra salvetēm
. Bērni darbojās kopā ar čaklo rokdarbnieci Ņinu Vasiļjevu.
 Savām rokām radītus darbiņus visi bērni aiznesa uz mājām, lai priecētu savus tuvākos.  


03.01.19Abonētā preses izdevuma nosaukums
2019. (1.pusgads)

 1. Лилит
 2. За рулем
 3. Азбука здоровья
 4. МК – Латвия
 5. 1000 советов
 6. Приусадебное хозяйство