07.10.21

 

KATRAM SAVA LAIMES ZEME!

Sprīdīša, Maijas un Paijas, arī princeses Gundegas mammai, rakstniecei Annai Brigaderei oktobrī 160.dzimšanas diena. Zenta Mauriņa Annu Brigaderi raksturo ar pieciem „S”: „Skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga.” Bet pati rakstniece par sevi ir teikusi: „Pētījiet manus darbus, bet ne manu dzīvi, pirmā vietā stāv mans darbs, bet ne mana dzīve.”

Oktobrī Piedrujas bibliotēkā, mierīgā, rāmā gaisotnē, notiks Annas Brigaderes daiļradei veltīti pasākumi bērniem. Mīļi gaidīti visi – klausītāji, zīmētāji, lasītāji. Mēs iepazīsim Annas Brigaderes darbus: šķirstīsim un lasīsim grāmatas; izkrāsosim rakstnieces darbu galvenos varoņus; ka arī klausīsimies pasakas un zīmēsim SAVU LAIMES ZEMI!

https://enciklopedija.lv/skirklis/105653-Anna-Brigadere

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?id=2626283

https://bernistaba.lsm.lv/klausies

Apmeklējot bibliotēku, lūgums ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus:

lietot mutes un deguna aizsarg masku (pieaugušajiem);

dezinficēt rokas;

ievērot 2 metru distanci