15.09.17Septembrī un oktobrī Piedrujas pagasta bibliotēkā
 apmeklētāji aicināti apskatīt un novērtēt
Ņinas Vasiļjevas fotoizstādi
"Skaistākie mirkļi"


17.08.17


Vasals LATGOLĀ!

tematiskais pasākums no cikla

                                                             "Ai, māte Latgale!"

                                                         Latgales skaistākas vietas.

                                                            Ekskursija uz muzeju.