26.01.21

 

1935. gada 28. janvārī, kad pirmoreiz skanēja “Draudzīgais aicinājums”, tā vadmotīvu izteica vārdi: “Savu dziņu pēc gaismas lauki rāda un arī pierāda darbos. Iesim viņiem talkā!”

Draudzīgais aicinājums ir  Latvijas valsts vadītāja Kārļa Ulmaņa iedibināta akcija — aicinājums dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām un bibliotēkām.

26.janvāris 26.februāris Draudzīgais aicinājums Piedrujas pagasta bibliotēkā.


 

22.01.21

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” .

 

Mūsu bibliotēkā noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” lasīšanas sezona. Vairāku mēnešu garumā žūrijas eksperti dažāda vecuma bērni un pieaugušie lasīja un vērtēja programmas grāmatu kolekcijā iekļautos latviešu autoru oriģināldarbus un ārzemju literatūras tulkojumus. Grāmatas bija interesantas un sagādāja lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu. Vecāku žūrijas dalībnieki ar aizrautību lasīja un vērtēja ne tikai savas, bet arī bērniem un pusaudžiem piedāvātās grāmatas. Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā! Ierobežojumu dēļ, visa sadarbība notika un vēl joprojām notiek  attālināti.  Paldies tiem bērniem un vecākiem , kuri iesūtīja fotogrāfijas par savas dalības Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” atspoguļošanu.  Lai nezūd lasīt prieks arī turpmāk!


Publicēts: https://www.facebook.com/piedrujasbiblioteka

https://www.facebook.com/piedrujasbiblioteka/videos/156597166051780

http://www.kraslavasvestis.lv/ru/novosti/browse/2/article/3/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020.html

 

14.01.21

 

 

2020. gads nebija viegls. Taču 2021. noteikti būs labāks! PALDIES visiem labajiem, labsirdīgajiem un atsaucīgajiem maniem bibliotēkas klientiem. Liels paldies par sadarbību, atsaucību par ieinteresētību, atbalstu un padomu. Uz turpmāko sadarbību!