25.03.18


Mūsu bibliotēkā ir saņemtas jaunas grāmatas dāvinājumā.
Te sev saistošu un interesantu lasāmvielu varēs atrast ikviens.
Starp jaunieguvumiem ir atrodama gan literatūra bērniem,
gan grāmatas par vēsturi un cilvēku likteņiem, aizraujoša 
daiļliteratūra,kā arī saimnieciski noderīgas grāmatas,
 piemēram par veselību.
 Bibliotēkas klienti par to pārliecinās paši!

08.03.18

Mūsu ansamblim "ZABAVA" bija piecu gadu jubileja.
Sveikt skanīgo balsu īpašnieces bija ieradušies viesi
no dažādiem pagastiem un ansamblis "VARAVĪKSNE"

no Krāslavas.
 Pasākums pārtapa pat muzikāliem un sirsnīgiem svētkiem,
 kur sirdis sildīja ne tikai mūzika, bet arī mūsu pašmāju
 dzejnieces Ļubovas Levaškovičas literārie veikumi.