17.04.18


23. aprīlī pasaulē tiek svinēta Grāmatu diena,
 kuras mērķis ir aicināt cilvēkus vairāk
 pievērsties grāmatu lasīšanai,
 izprast lasīšanas nozīmi un godināt
 grāmatu autorus.
Latvijā un pasaulē ir nostiprinājusies tradīcija
23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā –
dāvināt grāmatas un rozes.
Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas,

 kur līdz pat mūsdienām ir dzīva leģenda par Svēto Juri,
kas pārvarēja tumsonību un māņticību, izglāba princesi no pūķa nagiem.
 Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.16.04.18

 Mūsu bibliotēkā notika pasākumu cikls
 "Sīki putni, mazi putni, visi skaisti dzied".
 Pasākuma ietvaros bija literatūras izstāde,
bērni varēja iesaistīties sarunās un diskusijās
par putniem, radošākie piedalījās
zīmējumu konkursā,
savukārt asprātīgākie varēja pārbaudīt savu
"prāta asumu", risinot krustvārdu mīklu.
Pasākuma kulminācijā notika
dažādas aktivitātes ārpus bibliotēkas telpām.
 Pasākums pulcēja daudz interesentu - gan bērnus,
 gan arī citus interesentus.
Skanēja čalas, smiekli un prieks
 par putnu dziesmām un pavasari.