24.05.23


Atmiņas, atmiņas, atmiņas...

Mūsu Piedrujas ļaudis.

Rubrika - pagasta vēsture īsu ziņu veidā.
 

16.05.23

 

CEĻO un LASI!

Pasākumā dalībnieki iepazinās ar dažādām Eiropas valstīm, jaunākām grāmatām un literatūras varoņiem. Iesaistījās visdažādākajās aktivitātēs bija bērnu grāmatu lasījumi, spēles un rotaļas, krustvārdu mīkla par Eiropas valstu galvaspilsētām, strādājam ar Eiropas karti: krāsojam , atzīmējam valstis un pilsētas.

 

                     Paldies visiem čaklajiem pasākuma dalībniekiem!

 
09.05.23

Radošā darbnīca bērniem
2023.gada 8.maijā Piedrujas pagasta bibliotēkā  notika Mātes dienai veltīta radoša darbnīca.
 Meistarklasē piedalījās  mūsu pagasta bērni. 
Viņi ar prieku paši veidoja krāsainu un interesantu dāvanu savām māmiņām un vecmāmiņām.
Paldies mūsu radošajai darbnīcas vadītājai Ņinai Vasiļjevai un visiem, kas piedalījās pasākumā. 

08.05.23

                          LASI! MINI! UN TU PIEDZĪVOSI BRĪNUMU…

 

          Ar krāsainību, lirisko valodu izceļas Imanta Ziedoņa pasakas.

 


Pasakas paredzētas gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Vai vari uzminēt  Imanta Ziedoņa pasakas?

                        Nāc uz Piedrujas bibliotēku un lasi!

 

03.05.23

 

Katram savu grāmatzīmi!

Grāmatzīme – svarīgs rīks grāmatu lasīšanai.

Katrs pats sev var izgatavot unikālu grāmatzīmi,

 piemēram, izlocīt no papīra, izšūt, uztamborēt vai uzpērļot.

Arī mēs,  bibliotēkas aktīvi lasītāji,  veidojām grāmatzīmes. 

Grāmatzīmes sanāca ļoti jaukas un mīļas.