12.02.18
14.februārī tradicionāli tiek svinēta "Svētā Valentīna diena", kas ir mīlestības svētki.
Gatavojoties tiem, bērni mācījas gatavot dažādas sirsniņas, dekorus un īpašus apsveikumus no papīra!03.02.18Piedrujas bibliotēkas bērni, jaunieši un pieaugušie

aktīvi iesaistījās aizraujošajā lasīšanas piesdzīvojumā:
Viņi lasīja, vērtēja un aizpildīja vērtējuma anketas par jaunām grāmatām