25.03.21 

25.marts ir komunistiskā genocīda piemiņas diena, kad cilvēki tika izsūtīti svešumā. Bez tiesas un sprieduma nevainīgi cilvēki tika sadzīti lopu vagonos un izsūtīti uz Sibīriju, atrauti no tēvu zemes, no ģimenēm, no sev tuviem cilvēkiem. To nevar aizmirst. Tāds liktenis piemeklēja arī mūsu novadnieku Kazimiru Gendeli. Par 1949. gada 25. marta deportācijām no Indras dzelzceļa stacijas Kazimirs Gendels atceras savā grāmatā На «вечном» поселении. Kazimiram togad bija tikai 14 gadu. Pārdzīvojumi līdz pat mūža beigām ir iekalti šo cilvēku sirdīs. Viņi ir stipri ļaudis, bet neskatoties uz to, joprojām sāp.

Izstādē ir skatāmas  vairākas Kazimira Gendela grāmatas: „На «вечном» поселении”, „Заболотье. Усюльган”, „Стоячие воды”, „Рассказы. Стихотворения”, ka arī citu autoru darbi.

Vairāk informācijas:

1.       https://sibirijasberni.lv/en/category/gramatas/

2.      https://enciklopedija.lv/meklet/deport%C4%81cijas%201949.

3.      https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=deport%c4%81cija%201949.&s=0&g=1&r=2

11.03.21


 

Ar dziesmām skanīgām, kas

sirdi līksmu dara!

Ir grūti pārvērtēt dziesmu nozīmi cilvēka dzīvē. Kādam dziesma sniedz mierinājumu, citam tā ir kā iedvesmas avots, vēl kādam tā ir jautra izklaide, bet citiem tā ir dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa dziesma ir mūsu vokālajam ansamblim” ZABAVA „. Pandēmijas laikā mēs nevaram sanākt kopā muzicēt un dziedāt, toties pastāv iespēja iepazīties ar jaunām un skaistām dziesmu grāmatām mūsu bibliotēkā. Lielākā daļa no šajās grāmatās atrodamajām dziesmām vairs neprasa komentārus, un mēs tās varam nodziedāt uzreiz, tiklīdz kāds iesācis pirmo rindiņu. Daļa ir tādas, kuras izpildot, lieti noderēs šīs grāmatas. Izstādē ir dziesmu grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem!


 

02.03.21

 

BRĀĻU GRIMMU pasaku pasaule!

Sniegbaltīte, Sarkangalvīte, Ērkšķrozīte, Ansītis un Grietiņa tie ir iemīļoti brāļu Grimmu pasaku varoņi. Brāļu Grimmu pasakas spēj apburt kā lielus, tā mazus brīnuma mīļotājus.
Lai gan lielo jubileju svin viens no pasaku meistariem, tomēr pasaku meistaru devums ir vienlīdzīgs, jo abi brāļi lielāko daļu mūža dzīvojuši kopā un arī viņu raksturi bijuši līdzīgi. Nacionālā romantisma iespaidā brāļi Grimmi no draugiem, radiem un lauku ļaudīm vāca pasakas un teikas. Tās lasāmas gan bērnu auditorijā, gan pieaugušajiem lasītājiem. Jāpiemin arī fakts, ka viens no brāļiem strādājis par bibliotekāru. Otrs par bibliotekāra palīgu.

http://www.pasakas.net/autori/B/brali_grimmi/

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=Br%c4%81%c4%bci%20Grimmi&s=0&g=1&r=0