20.03.20Sakarā ar jaunā vīrusa COVID-19 izplatīšanos, daudzi cilvēki izvēlas palikt mājās un izvairīties no sociāliem kontaktiem. Ko darīt šajā laikā, kad iespējas ceļot vai pavadīt laiku neierastā sabiedrībā, ir ierobežotas?
Piedrujas pagasta bibliot
ēka aicina visus lasītājus izmantot šo laiku, dodoties virtuālā ceļojumā pa Krāslavas un Dagdas novadu sakrālajām ēkām.
Ņemot vērā, ka ir arī gavēņa laiks un īstais brīdis, lai padomātu par garīgām lietām, tad Krāslavas novada centrālās bibliotēkas novadpētniecības datubāze "Kristīgo konfesiju draudzes Krāslavas un Dagdas novados" (http://websoft.lv/docs/532/CD/Draudzes/) ir optimāls laika pavadīšanas veids.
Datub
āzē ir iespēja iepazīties ar zināmo un mazāk zināmo baznīcu vēsturi, īpatnībām, aplūkot to fotogrāfijas, kā arī iegūt kontekstuālas zināšanas par svētkiem, dažādiem svētajiem utt.

19.03.20

BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI!

                    PIEDRUJAS pagasta bibliotēka paziņo, ka

                      sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī,
                        (MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
 no 2020.gada 17. marta tiek atcelti visi paredzētie pasākumi un mainīta lietotāju apkalpošanas kārtība uz nenoteiktu laiku.

Lasītāju apkalpošana notiks darba laikā no
plkst. 09:00 līdz 14:00,

 ierobežojot brīvu piekļuvi bibliotēkas telpās.

Uzziņas pa tālruni 26607258
                                                                                                           
Tikai ārkārtēju situāciju gadījumos drīkstēs izmantot bibliotēkas datorus.

Bērniem netiks ļauta iespēja uzturēties bibliotēkas telpās līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Sekojiet tālākai informācijai!Publicēts: kraslavasvestis.lv
http://www.kraslavasvestis.lv/ru/novosti/article/3/-6ea3a3961e.html

12.03.20Sieviešu klubam "Ideja" - 10 gadu jubilejaIdejas priekam un dvēselei!"
Jau 10 gadus Piedrujas pagasta bibliotēkā darbojas sieviešu interešu klubiņš "Ideja". Klubiņš apvieno radošas, talantīgas, mācīties gribošas sievietes, kuras kopā apgūst dažādas prasmes, dalās ar idejām, viena otru iedvesmo un meistaro dažādus rokdarbus. Desmit gadu laikā kluba "Ideja" pārstāves ir priecējušas gan pagasta iedzīvotājus, gan viesus ar saviem darinājumiem dažādās izstādēs izšuvumi, adījumi un tamborējumi, darinājumi no pērlītēm, visdažādākie papīra mākslas darbiņi tās ir tikai dažas no tehnikām, kuras sievietes gadu laikā ir apguvušas, pilnveidojušas un radoši izpaudušas savos mākslas darbos.
Mūsu bibliotēkā tika organizēta literatūras un citu materiālu izstāde  un apskats "Idejas priekam un dvēselei!", kurā ikviens interesents varēja iepazīties ar jaunākajām rokdarbu tendencēm un smelties iedvesmu turpmākajai darbībai. Ceram, ka arī turpmāk klubs "Ideja" priecēs bibliotēkas apmeklētājus ar jauniem un interesantiem darbiem.
Paldies organizatoriem, Piedrujas pagasta pārvaldei, norišu dalībniekiem un visiem, kuri palīdzēja radīt svētku sajūtu!
Publicēts: kraslavasvestis.lv
http://www.kraslavasvestis.lv/ru/novosti/article/3/-6ea3a3961e.html