20.12.18

                         Lai acīs atmirdz Zvaigznes gaisma liegā
                         Un dvēselē nāk Ziemassvētku prieks!