17.04.19“No vizbulītem, pūpoliem un zālēm,
 no bērzu pumpuriem šis laiks ir austs…”
Izstāde un tematisks pasākums bērniem. 
Darbs ar bērniem.
 Radoša darbnīca “Saulīte”


Paldies par darbu Ņinai Vasiļjevai un dabnīcai
"Saulīte"01.04.19
                Piedrujas pagasta bibliotēka
                                BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS                                                             

 2019.gada ______aprīlis__________________

                                      mēnesim

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
Norises vieta

02.04.-20.04.
“Par ko domā kaķis”
Dainas Pauliņas fotoizstāde
J.Račicka

Piedrujas pag. b-ka

05.04.-26.04.
“Krikša, Tinces, Tomiņa, pirkstītes krusttēvs”
Jānim Širmanim 115: literatūras izstāde.
Literārā pēcpusdiena un krustvārdu mīkla.
Darbs ar bērniem. Iepazīstināšu ar J Širmaņa dzīvi un daiļradi.
J.Račicka
Ņ.Vasiļjeva
Piedrujas pag. b-ka

02.04.-30.04.
MEKLĒ! ATRODI! LASI!
Iepazīšanas ar datu baži lursoft laikrakstu bibliotēka: Letonika un krievu žūrnāli e-vide
J.Račicka
Piedrujas pag. b-ka