14.04.14

Interešu klubiņam - 3 gadi

Interešu klubs –„IDEJA“ (Agrākais nosaukums “BITĪTE“) - dibināts 2011. gadā.
Kolektīvā darbojas 8 dalībnieces no Piedrujas pagasta. Kolektīva tradīcijas: jaunu zināšanu apguve no jaunākās literatūras un interneta resursiem. Visas jaunas  idejas mūsu dalībnieces realizē savos darbos. Darbi vēlāk skatāmi dažādās izstādēs gan Piedrujā, gan citos pagastos un pilsētā.