14.04.14

Interešu klubiņam - 3 gadi

Interešu klubs –„IDEJA“ (Agrākais nosaukums “BITĪTE“) - dibināts 2011. gadā.
Kolektīvā darbojas 8 dalībnieces no Piedrujas pagasta. Kolektīva tradīcijas: jaunu zināšanu apguve no jaunākās literatūras un interneta resursiem. Visas jaunas  idejas mūsu dalībnieces realizē savos darbos. Darbi vēlāk skatāmi dažādās izstādēs gan Piedrujā, gan citos pagastos un pilsētā.

 

 
 
 

  
 
 
  


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru