27.04.12

Apmeklējiet izstādi Piedrujā!


14. februāris 2012, 19:11

Piedrujas pagasta bibliotēkā atklāta plaša piedrujiešu radošo darbu izstāde “Sirds pieskāriens”, kurā apskatāmi gan interešu kluba “Bi- tīte” rokdarbnieču darinājumi, gan citu pagasta iedzīvotāju veikums.Šajā izstādē vienkārši nav nepievilcīgu darbiņu, katrā ir ieguldīts konkrēta autora roku siltums un sirds mīlestība, bet pie daža strādājuši pat vairāki cilvēki. Cik vien atļauj vieta un tehniskās iespējas, izstādes darbi izvietoti loģiskā secībā un ir viegli pieejami apskatei.Lai arī viss ir skaists un patīk, tomēr vislielāko apbrīnu izpelnījās pērlīšu darinājumi — tik bagātīgu izstrādājumu klāstu vienuviet līdz šim nav nācies redzēt. Pērļoja un savus darbiņus izstādei piedāvāja Marija Kazakeviča, Žanna Skrepļonoka, Genādija Kuriloviča, Ņina Vasiļjeva, Raisa Aņetjko, Jeļena Račicka, Ļubova Kušnire un Regīna Žmeido.Ne mazāk pārsteidz Zojas Stivriņas palielās auduma gleznas gludšuvuma tehnikā. Vienu no saviem darbiem sieviete uzdāvināja bibliotēkai, turpmāk tas rotās bibliotekāres darba kabinetu, kur to vislabāk apskatīt apmeklētājiem. Marijas Kazakevičas, Anastasijas Jegorovas un Inas Nikolajevas krustdūriena tehnikā izšūtās gleznas ir interesi raisošas, katrai rokdarbniecei ir savs stils un rokraksts. Žanna Skrepļonoka piedāvāja izstādei darbus mezglošanas tehnikā (mak-ramē). Genādija Kuriloviča ar tamborētu segu apsedza dīvānu, viņa arī darinājusi spilvenus, šalles, ziedus un rotājumus. Svetlana Čunčule daudzus cilvēkus ir ieprieci- nājusi ar tamborētām salvetēm. Olga Karabaņa atnesa grīdas paklājiņu, kas darināts no strēmelēs sagrieztām lupatām. Tas ir pilnīgs roku darbs, tapis neizmantojot palīgrīkus.Tā sagadījās, ka kopā ar mani, bibliotēkas vadītāju Jeļenu Račicku un Piedrujas pagasta pārvaldes vadītāju Ēriku Gabrusāni šo izstādi apskatīja arī Latvijas Radio reportieris Viktors Pupiks, kurš mūspusē vāca materiālu raidījumam “Krustpunktā”.Juris ROGAKultūras centrs


14. februāris 2012, 19:07

Pērnā gada 5. decembrī Piedrujas pagasta bibliotēkai izsniegta akreditācijas apliecība, kurai akreditācijā piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.Bibliotēkas vadītāja Jeļena Račicka pastāstīja, ka nākamā akreditācija būs pēc pieciem gadiem. Paldies iedzīvotājiem, kuri atbalstīja bibliotēku, gatavojoties akreditācijai — pensionāres M. Kazakeviča un G. Kuriloviča pašas piedāvāja fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem, lai būtu ar ko izdaiļot sienas. Bibliotēkā tika ierīkotas divas fotoizstādes “Mani mīluļi” (M. Kazakeviča bija sabildējusi savus mīluļus kaķus un suņus) un “Kad zied lilijas” (G. Kuriloviča ir liela puķu mīļotāja).Ja runāt par bibliotēkas darba rādītājiem 2011. gadā, tad Piedrujas bibliotēkai tie ir pat ļoti labi, ņemot vērā nelielo iedzīvotājus skaitu un faktu, ka jau ne pirmo gadu šeit vairs nav skolas. Lasītāju skaits — 176, apmeklējumu skaits — 3866, izsniegumu skaits — 2912 eksemplāri, fonds — 6503 eksemplāri, t.sk.: 6254 grāmatas un 242 seriālizdevumi, 7 audiovizuālie dokumenti.Ierobežotais finansējums nedod iespēju iepirkt visu nepieciešamo grāmatu klāstu, tālab, lai apmierinātu lasītāju interesi par grāmatām, bibliotekāre sadarbojas ar Kalniešu, Indras un Krāslavas novada centrālo bibliotēku, apmainoties grāmatām. Bibliotēkas lasītāji ir ne tikai bērni vai pensionāri, nāk arī strādājošā paaudze. Par lasītājiem pierakstījušies pat daži no strādniekiem, kuri realizē dzīvē pašvaldības projektu — remontē bijušo skolu.”Kad slēdza skolu, bibliotēkas klientūra pamainījās,” turpina Jeļena. “Skolas laikā bija tā: atskan zvans, un katrā pārtraukumā bibliotēkā uzturējās bariņš bērnu. Tagad vairāk ir pieaugušo, bet sestdien man ir visnoslogotākā diena, jo jau no agra rīta bērni klāt kā likts.”Statistikas dati, protams, dod priekšstatu par bibliotēkas darbu, bet vadītāja uzsver, ka pēc vietējās skolas slēgšanas Piedrujas pagasta bibliotēka viennozīmīgi kļuva par kultūras centru ar visām no tā izrietošām sekām. Ceturtdienās bibliotēkā darbojas interešu klubs “Bitīte”, kurā pulcējas aktīvākās sievietes. Bibliotēka rīko nelielus pasākumus un izstādes, tostarp arī bijušo skolēnu darbu izstādes. Piedrujas skolā savulaik bērnus mācīja Ņina Vasiļjeva, kura pasniedza darbmācību un va-dīja dekoratīvās mākslas pulciņu. Viņa saglabāja bērnu zīmējumus un citus darbiņus un nodeva tos bibliotēkai, lai saglabātu nākamajām paaudzēm. Bibliotekāre cenšas tos parādīt iedzīvotājiem, regulāri mainot ekspozīciju. Interesants fakts — bijušo Piedrujas skolēnu zīmējumos attēlotās tēmas nav zaudējušas aktua-litāti mūsdienās. Svaigi uzarts lauks, tālumā klēts starp diviem ozoliem un kviešu vārpas tuvplānā — kas vēl spilgtāk pasaka zemes patieso vērtību, kuru izpārdodam svešiem kungiem. Alus kauss, šķīvis un ozollapas — tas ir Jāņu laiks. Stārķis caur ezera meldriem raugās uz sauli — esam piemirsuši, kas gādā bērnus! Nākamajā zīmējumā puisis un meita katrs uz sava pakalna puķu pilnā pļavā. Vārdu sakot, ir par ko aizdomāties.Blakus telpā ierīkots tāds kā muzejs, lielākoties tajā ir eksponāti, kas stāsta par Piedrujas pamatskolu, kura 2008. gada 3. maijā atzīmēja 140 gadu jubileju. Jau nākamajā gadā skolu slēdza, ir palikušas vairs tikai dārgas atmiņas.Juris ROGANav komentāru:

Ierakstīt komentāru